free bootstrap themes

Politica de Confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea principilor referitoare la
prelucrare, precum și respectarea drepturilor dvs. cu privire la aceste date, în momentele în
care interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, în calitatea dvs. de
vizitatori sau utilizatori ai magazinului nostru online, aspecte stabilite de prevederile
legislației europene și naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protecția
Datelor (UE) 679/2016 (GDPR), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de
Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate
de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.
1. CINE SUNTEM?
Societatea POINT Consulting HR SRL, cu sediul în Județul Ilfov, Sos. Lipia Nuci 12, Sat
Lipia, Comuna Gruiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J23/38/2018, CUI RO
38660705 (denumită in continuare “Societatea” sau “Operatorul” sau „noi”) operează și
comercializează produse (bilete, abonamente, vouchere) prin intermediul magazinului
online www.jobsstreet.ro.
Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și
prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care face
parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care este destinată să facă parte dintr-un sistem
de evidență a datelor, vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:
 prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de
arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri
statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 adecvate, relevante și limitate pentru ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate;
 exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile
necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având
în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără
întârziere;
 păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu
depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care
acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de
cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare.
Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate
necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe
materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și
vom modifica și această politică de confidențialitate în consecință.
2. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?
Există diferite categorii de persoane vizate, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o
au în raporturile cu Societatea noastră, noi prelucrând datele acestor persoane vizate pentru
diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal:
 vizitatorii www.jobsstreet.ro, persoanele anonime, care doar accesează și navighează
magazinul online;
 vizitatorii www.jobsstreet.ro, persoanele clienți care pot plasa comenzi în vederea
cumpărării unor bilete, abonamente sau vouchere comercializate de Societate, fără a
avea înregistrat un cont in magazinul online, sau care accesează diverse servicii puse
la dispoziție de Societate: plasare și/sau anulare comandă; cumpărare
bilete/abonamente/vouchere; livrare bilete/abonamente/vouchere prin curier sau
ridicare din magazin; retur bilete/abonamente/vouchere și primirea contravalorii
acestora; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de
comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
 utilizatorii website-ului nostru, persoanele clienți sau potențiali clienți care sunt
membrii ai magazinului online, ce au înregistrat un cont de utilizator in cadrul
website-ului www.jobsstreet.ro și care utilizează magazinul online pentru diverse
servicii puse la dispoziție de Societate: plasare și/sau anulare comanda; cumpărare
bilete/abonamente/vouchere; livrare bilete/abonamente/vouchere prin curier sau
ridicare din magazin; retur bilete/abonamente/vouchere și primirea contravalorii
acestora; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de
comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
 potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea
de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau
indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor
sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.
3. IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Scopul principal pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale este acela de a
asigura faptul că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod
corespunzător, astfel încât relațiile contractuale să poată funcționa fără probleme și să
respecte cerințele legale.
Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
 oferirea accesului și utilizarea serviciilor magazinului online www.jobsstreet.ro prin
asigurarea funcționării corespunzătoare a website-ului;
 crearea și administrarea contului de utilizator in cadrul magazinului online
jobsstreet.ro;
 încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente,
vouchere), prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea
acestora; si gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client,
potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, in cazul in
care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al
respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea magazinului
online www.jobsstreet.ro și experienței utilizatorilor si clienților, cum ar fi efectuarea
de analize și efectuarea de cercetări;
 transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări,
amânări, modificări de orice natură privind evenimentele organizate actualizări, alerte
de securitate și notificări de cont;
 marketing și publicitate;
 securitatea și paza dumneavoastră și a produselor pe care le comercializăm (ex.
monitorizare prin sistem CCTV – înregistrări video, fără sunet);
 prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și
activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea si
exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele
legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării
banilor).
În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal
într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de
această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații
suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră.
4. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL ALE DUMNEAVOASTRA?
Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt:
 executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri
la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR)
pentru scopurile privind crearea și administrarea contului de utilizator online in cadrul
magazinului online jobsstreet.ro; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de
cont;
 executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR)
pentru scopurile privind încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre
(bilete, abonamente, vouchere); Soluționarea eventualelor retururi ale produselor
cumpărate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale;
rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele
achiziționate; transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate
(anulări, amânări, modificări de orice natură privind evenimentele organizate,
actualizări;
 executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR)
pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial
client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri,
in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al
respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 interesul legitim (art. 6 (1) f) din GDPR) pentru scopurile constând in oferirea
accesului și utilizării serviciilor magazinului online jobsstreet.ro prin funcționarea
corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării
magazinului online jobsstreet.ro și experienței utilizatorilor și clienților; marketing si
publicitate; securitatea și paza pentru persoane și pentru produsele comercializate (ex.
monitorizare prin sistem CCTV – înregistrări video, fără sunet); prevenirea, detectarea
sau investigarea fraudelor de bilete;
 respectarea unor obligații legale pentru scopurile privind încălcările de securitate și
activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale (ex. verificarea vârstei
participanților la evenimente in cazul vânzărilor de băuturi alcoolice); apărarea și
exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice
ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile,
fiscale sau prevenirea spălării banilor).
5. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?
Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de
produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se
solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. În cazul în care alegeți să nu
furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să nu puteți
utiliza produsul respectiv.
Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din
partea dumneavoastră, după cum urmează:
 oferirea accesului și utilizarea serviciilor magazinului online jobsstreet.ro – este
posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a magazinului
online, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookieuri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de
accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se
face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea,
calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și
limba browser-ului utilizat;
 crearea și administrarea contului de utilizator in cadrul magazinului online: adresa de
email; Netransmiterea acestei informații va face imposibilă crearea unui cont de
utilizator pe site-ul nostru;
 încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente,
vouchere), comercializate in magazinul online jobsstreet.ro, prin preluarea
comenzilor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea acestora și transmiterea unor
mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de
orice natură privind evenimentele organizate: nume, prenume, adresa de email, număr
de telefon, date bancare, codul numeric personal (CNP) - in situații limitate conform
legilor in vigoare sau in baza intereselor legitime; Netransmiterea acestor informații
va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare intre noi și dumneavoastră, in
magazinul nostru online;
 gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client, client, potențial furnizor
sau alt potențial partener/partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de
colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client,
furnizor: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de
corespondență; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă derularea in
bune condiții a contractului încheiat între Societate și dumneavoastră;
 marketing si publicitate: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date
colectate din modulele cookies, preferințe data nașterii și adresa (județ,
oraș); Netransmiterea acestor informații va face imposibilă oferirea de către noi a
unor campanii de marketing personalizate către dumneavoastră, conținând informații
generale și tematice, informații cu privire la produse similare cu cele pe care le-ați
achiziționat, informații cu privire la oferte și promoții, informații referitoare la
produse adăugate in secțiunea „Cont/Coșul meu” sau ați arătat interes sa le
achizionați;
 informare, preluare comenzi, soluționarea eventualelor retururi și rambursarea
contravalorii produselor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de
orice natură privind produsele achiziționate, prin intermediul call center-ului: datele
personale necesare soluționării solicitărilor dvs. Menționăm că nu există înregistrări
audio ale convorbirilor telefonice derulate prin intermediul call center-ului nostru;
Putem obține datele dvs. direct de la dvs. sau de la persoane care acționează in numele
clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al Operatorului sau de la autorități și
instituții publice sau publicații și baze de date care sunt disponibile public sau contractual.
Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de
dumneavoastră in mediul online și în magazine și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea,
putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar
fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme
sociale și alte părți terțe.
6. ALTE INFORMATII IMPORTANTE
Analizarea comunicărilor in cadrul/prin intermediul magazinului nostru online
jobsstreet.ro
Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările in cadrul magazinului
online jobsstreet.ro (de ex. distribuirea unei pagini dedicata unui eveniment publicat
pe jobsstreet.ro prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant,
platforme de social media, email) pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor,
conformitatea cu reglementările, investigarea, dezvoltarea produselor, cercetarea, analiza și
asistența clienților. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de prevenire a fraudei, scanăm
și analizăm mesaje pentru a masca informațiile de contact și referințele la alte site-uri web. În
unele cazuri, este posibil să scanăm, să examinăm sau să analizăm mesaje pentru a depana, a
îmbunătăți și a extinde ofertele de produse. Folosim metode automatizate acolo unde este
posibil. Cu toate acestea, ocazional, este posibil să fie necesar să examinăm manual unele
comunicări, cum ar fi investigațiile privind frauda și asistența pentru clienți, sau să evaluăm și
să îmbunătățim funcționalitatea acestor instrumente automate. Nu vom examina, vom scana
sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing terță parte către dvs. și nu
vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.
Aceste activități se desfășoară pe baza interesului legitim al Societății de a asigura
respectarea legilor și a Termenilor si condițiilor noastre, prevenirea, detectarea si fraudei,
încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale promovarea
siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a serviciilor noastre.
Legarea conturilor terților
Puteți să vă conectați contul dumneavoastră de utilizator online cu contul dvs. la un serviciu
de rețea socială terță parte (de ex. Facebook). Persoanele dvs. de contact pentru aceste
servicii terțe sunt denumite "Prieteni". Când creați acest link:
 unele dintre informațiile pe care ni le furnizați din legătura cu conturile dvs. pot fi
publicate în profilul dvs. de cont de utilizator online jobsstreet.ro:
 activitățile dvs. de pe magazinul online jobsstreet.ro pot fi afișate prietenilor dvs. pe
acel website terț;
 un link către profilul dvs. public despre serviciul de rețea socială terță parte poate fi
inclus în profilul dvs. de cont de utilizator online jobsstreet.ro;
 alți utilizatori jobsstreet.ro pot vedea orice prieteni obișnuiți pe care îi puteți avea cu
ei sau că sunteți un prieten al prietenului lor, dacă este cazul;
 alți utilizatori jobsstreet.ro pot să vadă toate școlile, orașele natale sau alte grupuri pe
care le aveți în comun cu acestea, așa cum sunt enumerate în serviciul de rețea socială
asociată;
 informațiile pe care ni le furnizați din legătură cu conturile dvs. pot fi stocate,
procesate și transmise pentru prevenirea fraudei și evaluarea riscurilor;
 publicarea și afișarea informațiilor furnizate de jobsstreet.ro prin intermediul acestei
legături este supusă setărilor și autorizațiilor dvs. pe magazinul online jobsstreet.ro și
pe site-ul terț.
Noi colectăm informațiile dvs. doar din conturile terțelor părți conectate, în măsura în care
este necesar pentru a ne asigura performanța adecvată a contractului nostru cu dvs. sau pentru
a vă asigura că respectăm legile aplicabile sau cu acordul dvs.
În plus, dacă alegeți să vă conectați cu contul dumneavoastră de social media la contul
dumneavoastră de client sau conectarea la contul dumneavoastră de client din contul
dumneavoastră social media, site-ul social media poate să vă împărtășească informații despre
utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor, inclusiv informații despre profil, informații
despre contactele și conținutul pe care l-ați vizionat sau l-ați plăcut. Consultați setările de
confidențialitate ale site-ului de social media pentru a controla modul în care informațiile
dumneavoastră sunt partajate.
Parteneri și integrare terțe părți
Platforma jobsstreet.ro poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi
integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte ("Parteneri
terți"). Noi nu deținem sau nu controlăm acești parteneri terți și atunci când interacționați cu
aceștia, este posibil să furnizați informații direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți.
Acești parteneri terțe vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea și divulgarea
informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri
pe care le accesați.
Părțile platformei jobsstreet.ro pot utiliza servicii terțe, cum ar fi serviciile Google Analitycs,
inclusiv API-urile procesatorilor de plăti pentru plățile produselor achiziționate in platforma
jobsstreet.ro. Utilizarea acestor servicii se supune politicilor lor de confidențialitate, cum ar fi
Termenii și condițiile suplimentare ale Google Analytics, procesatorilor de plăți).
7. CUM VA UTILIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Putem folosi, stoca și procesa informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și
dezvolta magazinul online jobsstreet.ro, (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai
sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării Politicile jobsstreet.ro)
și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului
nostru.
Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea magazinului online jobsstreet.ro. Putem folosi
informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta magazinul
online jobsstreet.ro pentru:
 a vă permite să accesați și să utilizați magazinul online jobsstreet.ro;
 a opera, proteja, îmbunătăți și optimiza magazinul online jobsstreet.ro și experiența
utilizatorilor și clienților, cum ar fi efectuarea de analize și efectuarea de cercetări;
 a oferi produse și servicii proprii sau a partenerilor terți pentru clienți;
 a vă trimite mesaje privind produsele și serviciile achiziționate, actualizări sau anulari
evenimente, alerte de securitate și notificări de cont;
 a vă informa, prelua comenzi și soluționare a eventualelor retururi și rambursarea
contravalorii produselor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de
orice natură privind produsele achiziționate, prin intermediul call center-ului nostru.
Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru
legitim în îmbunătățirea magazinul online jobsstreet.ro și experiența membrilor noștri cu
privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu
dumneavoastră.
Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile
personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:
 detectarea și prevenirea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau
pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
 desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 efectuarea unor verificări a bazelor de date și a altor surse de informare, inclusiv
verificări de fond sau de poliție, în măsura permisă de legile aplicabile (in situații
limitate) și cu consimțământul dumneavoastră;
 respectarea obligațiile legale;
 rezolvarea orice litigiu cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre
cu terțe părți;
 respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici;
Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru
legitim privind protejarea magazinul online jobsstreet.ro și pentru a măsura performanța
adecvată a contractului nostru cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.
Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului.
Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți
publicitatea și marketingul nostru, cum ar fi:
 trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar
putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferințelor dvs. (inclusiv informații despre
campaniile și serviciile noastre sau partenere) și despre publicitatea media prin
intermediul unor platforme sociale precum Facebook sau Google);
 personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre;
 administrare sondaje, concursuri sau alte activități promoționale sau evenimente
sponsorizate sau gestionate de noi sau de partenerii terți;
 înscrierea la newsletter prin e-mail; aceasta nu va afecta frecvența e-mailurilor
administrative pe care le putem trimite în legătură cu orice produs sau serviciu
achiziționat de dvs. Nu se percepe nici o taxă pentru trimiterea de e-mailuri
promoționale către dvs. Rețineți că este posibil să nu puteți beneficia de anumite
promoții dacă nu aveți un cont de utilizator online;
 invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe in cadrul
magazinului online jobsstreet.ro.
Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în
vedere interesul nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse
sau servicii care ar putea fi în interesul dumneavoastră.
Modul în care procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) utilizează
informațiile personale colectate. Putem folosi informațiile personale ca parte a serviciilor de
plată pentru:
 a vă permite să accesați și să utilizați serviciile de plată;
 a detecta și preveni frauda, abuzul, incidentele de securitate și alte activități
dăunătoare;
 a desfășura investigații de securitate și evaluări ale riscurilor;
 a desfășura verificări a bazelor de date și a altor surse de informații;
 a respecta obligațiile legale (cum ar fi regulamentele împotriva prevenirii si spălării
banilor);
 a aplica condițiile de plată și alte politici de plată.
Procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) prelucrează aceste informații
personale având în vedere interesul său legitim de a îmbunătăți serviciile de plată și
experiența utilizatorilor cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului cu dvs. și pentru a respecta legile aplicabile.
8. CAT VA STOCAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza
produsele și serviciile achiziționate, a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte
scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și
implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile
de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia.
Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:
 menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a
sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare
corespunzătoare;
 perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă
exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le
mai păstra;
 dacă este vorba despre date la care dumneavoastră aveți acces, datele vor fi stocate
până când dumneavoastră le veți șterge ( ex. ștergerea contului de pe website-ul
nostru);
 dacă datele dumneavoastră sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o
perioada mai scurtă;
 situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru
menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate
în cazul unui litigiu.
Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție
de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:
 oferirea accesului și utilizării serviciilor magazinului online jobsstreet.ro - pe
perioada existentei contului dumneavoastră de utilizator online;
 încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente,
vouchere) - pentru o perioada de 3 ani; cu mențiunea ca datele personale care se
regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în
contabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastră timp de 10 ani de la data
închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative,
conform prevederilor legii contabilității; in cadrul apărării și exercitării drepturilor și
intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi
păstrate conform termenelor generale de prescripție; CNP-urile se șterg, in mod
automat, intr-un interval de 10 zile după încheierea evenimentelor pentru care s-au
colectat;
 gestionarea relației de afaceri dintre noi si un potențial client/client, potențial
furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, in cazul in care aveți
calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client,
furnizor, partener de afaceri - pe perioada executării contractului sau dacă există o
obligație legală in acest sens;
 marketing si publicitate - pe perioada existentei contului dumneavoastră de utilizator
online cat si pentru o perioada de 2 ani după închiderea acestuia sau pana in
momentul in care se soluționează obiecțiunile dvs. cu privire la aceasta prelucrare;
sau pe perioada abonării la newsletter pana la data dezabonării de la acest serviciu;
 pentru prelucrările de date personale unde este necesar consimțământul dvs. - datele
personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului, cu
excepția cazului in care legea prevede o altă perioadă de păstrare a datelor sau
păstrarea datelor este necesară pentru exercitarea sau apărarea drepturilor
Operatorului;
 informare si preluare comenzi; solutionarea eventualelor retururi si rambursarea
contravalorii produselor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de
orice natură privind produsele achiziționate - pe perioada soluționării retururilor si
rezolvarii diverselor solicitări/reclamații; in cadrul apărării și exercitării drepturilor
și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi
păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 asigurarea securității si paza pentru persoane și produsele pe care le comercializam
- pe o perioada de minim 20 de zile de la data realizării imaginilor video (fără sunet)
conform prevederilor legale, cu excepția situației în care datele sunt necesare pentru
investigarea unui incident, caz în care se păstrează până la soluționarea incidentului.
9. UNDE VA TRANSMITEM/TRASFERAM DATELE CU CARACTER
PERSONAL?
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori
asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației
privind protecția datelor cu caracter personal:
 furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste
categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au
luat masuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca
aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul
in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica
prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași
obligații in ceea ce privește implementarea masurilor de securitate, tehnice și
organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar
și a actelor normative interne aprobate in vederea implementării Regulamentului
General UE;
 părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru
îndeplinirea unor servicii externalizare acestora;
 autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabila;
 informațiile dumneavoastră personale pot fi dezvăluite în legătură cu activitatea
dumneavoastră de partajare socială, cum ar fi dacă vă conectați la contul
dumneavoastră de client din contul dumneavoastră social media. Conectând contul
dumneavoastră de client și contul dumneavoastră social media, ne autorizați să
împărtășim informații cu furnizorul dumneavoastră de social media și înțelegeți că
utilizarea informațiilor pe care le împărtășim va fi guvernată de politica de
confidențialitate a site-ului social media;
 putem împărtăși informațiile dumneavoastră furnizorilor noștri de servicii care
gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru,
cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de
sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte
operațiuni cu informațiile dumneavoastră;
 putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi
sau a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;
 este posibil să împărtășim informații despre dumneavoastră dacă este necesar sau
potrivit, în bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a
răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a
proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile
Operatorului;
 in cazul în care alegeți sa plătiți produsele noastre in cadrul magazinului online
jobsstreet.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmite procesatorilor
de plăti electronice, care nu ne va transfera datele dvs. bancare in nicio situație. Pentru
orice plângeri si sesizări legate de aceste informații sau modalitatea in care se
desfășoară o plata online, vă rugăm să contactați direct procesatorii de plăti;
 in cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile
personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform
descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in străinătate. In cazul in care datele dvs. vor fi
transferate către alte societăți/entități din alte țări înafara UE/EEA, veți fi informat in acest
sens.
10. CUM ALEG CE PROMOTII PRIMESC?
Societatea noastră dorește să comunice cu dumneavoastră numai dacă v-ați exprimat sau vă
exprimați acordul (consimțământul) in acest sens.
Exista însă și posibilitatea ca societatea noastră să vă transmită oferte personalizate in cazul
in care ați efectuat cel puțin o dată o comandă in magazinul nostru online jobsstreet.ro, fără
ca dvs. să vă fi abonat la newsletter sau in cazul in care aveți un cont de utilizator online creat
in website-ul nostru jobsstreet.ro (existând o relație contractuală de utilizare a website-ului
jobsstreet.ro), având la bază interesul nostru legitim in scopuri de marketing si publicitate
(art. 6 (1) f din GDPR).
Dacă preferați să nu primiți informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte
speciale și evenimente de vânzări, puteți să ne anunțați prin contactarea serviciului nostru
pentru clienți, așa cum este descris în secțiunea intitulată "Cum ne puteți contacta
?": https:// jobsstreet.ro /contact/ sau puteți face clic pe link-urile de dezabonare prezente in
fiecare newsletter trimis de către noi.
11. CUM PROTEJAM DATELE COPIILOR?
Atenționăm vizitatorii si utilizatorii in mod expres că toate prelucrările de date cu caracter
personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea
magazinului nostru online de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In
situațiile excepționale, in care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16
ani, vom sista această prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situații. Răspunderea
pentru utilizarea magazinelor online de către copii aparține in exclusivitate părinților.
12. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A
VIZITA SITE-UL?
Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să
aveți acces la diverse conținuturi sau să vă conectați la contul dumneavoastră din mai multe
dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă,
laptopul, dispozitivul mobil și/sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a
accesa site-ul nostru și/sau pentru a plasa o tranzacție sau a solicita servicii de la unul dintre
brandurile noastre, aplicațiile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele
dumneavoastră.
Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dumneavoastră dispozitive pot fi combinate
cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, inclusiv detalii despre: informații salvate în contul
dumneavoastră de client; istoricul tranzacțiilor cu mărcile noastre; cum folosiți site-ul și
serviciile noastre; produsele pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici sau tehnologii
in-store în care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi
experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele
dumneavoastră, după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea,
putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, cum ar fi identificarea momentului
accesării contului dumneavoastră de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte
personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu
mărcile, serviciile și ofertele noastre.
Consultați Politica de Cookies pentru a afla cum puteți exercita opțiunile privind urmărirea
bazată pe cookie pentru a afla mai multe despre dumneavoastră alegerile privind publicitatea
online.
13. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?
Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună
experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări
utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice
despre baza de utilizatori ca și întreg.
Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări
modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care
pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor
și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor
Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe siteul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru
a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul. Utilizatorii website-ului pot controla
folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze
cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în
website-ul și serviciile noastre.
O detaliere a modului in care folosim cookies-urile in relația cu utilizatorul se poate găsi in
secțiunea Politica de Cookies regăsită la următorul link: https:// jobsstreet.ro /info/desprenoi/cookies/
14. CUM SUNT UTILIZATE INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA
COMPORTAMENTALĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?
Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv
cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-ul nostru pentru a oferi publicitate personalizată în
numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot
colecta informații în timp despre activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru și pe alte site-uri,
precum și despre interacțiunea dumneavoastră cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și
folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile terță
parte. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dumneavoastră pot fi de asemenea
utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații
despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dumneavoastră, inclusiv cum să
renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.
Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în
continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza
informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.
15. CE MASURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?
Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează in condiții de
legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru
asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului.
Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal. Vă
asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată de personal instruit in
acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.
Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă.
Avem anumite garanții fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a vă ajută la
protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.
Când introduceți informațiile dumneavoastră personale pe website-ul nostru jobsstreet.ro,
folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt
transmise.
16. CE ESTE PHISHING-UL?
"Phishing" este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți
un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu
vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau
alte informații personale prin e-mail.
17. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?
Website-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de
confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau
practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui
site pe care îl accesați prin website-ul nostru.
18. CUM ACCESATI SAU SCHIMBATI INFORMATIILE PE CARE NI LE-ATI
TRANSMIS?
Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris
în secțiunea intitulată "Cum ne puteți contacta?", de mai jos. Rețineți că orice solicitare de
actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 30 zile pentru
solicitarea dumneavoastră prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni pentru solicitarea
dumneavoastră prin serviciile poștale clasice.
19. CUM NE PUTETI CONTACTA?
Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind
primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale puteți
contacta prin e-mail sau telefon.
20. CE DREPTURI AVETI?
Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de
următoarele drepturi:
 dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare
a datelor personale efectuate de noi;
 dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu
datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații
privind prelucrările de date;
 dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea
datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt
incomplete;
 dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1)
datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au
fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru
prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date
personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie
șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
 dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1)
contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu
doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3)
Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării.
În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către
noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc
și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care
poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele
tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează
pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
 dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în
care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru
legitim.
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de
profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua
anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau
care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica
vreun motiv.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către POINT
CONSULTING HR S.R.L., precum și pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați in
acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere in format electronic, prin e-mail către
office@point-consulting.ro sau pe suport hârtie la sediul Societății, in Sos. Lipia Nuci 12, Sat
Lipia, Comuna Gruiu, Judetul Ilfoc - 077116.
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la
primirea solicitării de către Operator. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte
numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.
In egală măsură, aveți dreptul sa va adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-
30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției
sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut
dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația
aplicabilă in domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
Aveți posibilitatea de a contacta și Responsabilul privind Protecția Datelor la următoarea
adresă de e-mail: office@point-consulting.ro
Prezenta Politica de Confidențialitate a fost revizuită și amendată la data de 09.09.2019.

Pentru orice informatie suplimentara, va rugam trimiteti un mail la contact @ jobsstreet.ro